Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

September 21, 2012

out & about photos 09.21.12 >>