Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

April 7, 2014

Last chance: take our religious beliefs survey


Kokomo Tribune

---- — Please take a few minutes to answer our religious beliefs survey. Answers will help inform the final installment of our series on faith in our community.

Take the survey.