Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

November 20, 2013

SLIDESHOW: Tornado - Plus Cleanup


Kokomo Tribune

Kokomo —