Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

November 23, 2013

PHOTO GALLERY: Tipton wins Semi State


Kokomo Tribune

Kokomo —