Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

March 25, 2013

PHOTO GALLERY: 1913 Flood


For the Kokomo Tribune

slideshow Click here or on the photo below to see historic photos of the 1913 flood.

slideshow