Kokomo Tribune; Kokomo, Indiana

February 5, 2014

READER PHOTOS: Snow 2014


Kokomo Tribune

Central Indiana —

Click here to SUBMIT photos